Aronui Whaanau

Aronui Whaanau

Ko te ara ka whai e te manu taiko, ko te reo. Ka tipu ngaa huruhuru, aa, maa te huruhuru te manu ka rere.  

Ngaa Tamariki :

Tau 3 & 4 

Ngaa Kaiako

Whaea Rongomai
Whaea Te Uranga
Whaea Joanne
Whaea Kahurangi
Whaea Pura

Ngaa Kaiaawhina

  • Whaea Glenn
  • Whaea Te Rina
  • Whaea Riini

Ngaa Kaupapa Ako

  • Te Reo Matatini - (Paanui, Tuhi, Koorero)
  • Paangarau (Nama)
  • Kaupapa-o-te-waa (Thematic Approach)
  • Amokapua 

- Ako Waiata/Moteatea o Waikato-Tainui
- Haerenga Marae
- Haerenga-aa-Iwi (Riiketa, Poukai etc)

Nga Uara o te Whaanau

A – Atua(karakia) awhina, akiaki, aroha, arotake,  akomanga,   ako, ahuatanga, amokapua, arareta, ability, attempt, attitude, activities, answers and questions
R –rautaki, rauemi, reo, reo rotarota, rangatira, rerenga kōrero, raupapa, recognize, read, represent
O –observe, opportunity, oro, oti, ōrite, ohi(grow), ohorere, noho tahi, oranga, ora
N –nama, name, numeral, Neehi, ngana-eager   
U –Uara (whakaute-respectful,mahitahi-cooperative, uutanga-comitted, whakapono-trustworthy, pukumahi-hardworking, tuku-service to others, whakawhetai-grateful, manawa poopore -considerate), uiui, understand, unique 
I Ihoa, ingoa, identify, illustrate, intonation and expression, increase knowledge and understanding


 

This product has been added to your cart

CHECKOUT