Te Wharekura
o Rakaumanga

Te Tongi aa Tawhiao

E kore teenei whakaoranga e huri ki tua o aku mokopuna
Maaku anoo e hanga i tooku nei whare
Ko ngaa pou o roto, he mahoe, he patate, ko te taahuuhuu he hinau
Me whakatupu ki te hua o te rengarenga
Me whakapakari ki te hua o te kawariki
Teera anoo ooku nei hoa kei ngaa toopito o te ao
Ko ngaa huumeka, ko ngaa kaamura me ngaa parakimete
Ahakoa ngaa mano  huri atu i te haamarietanga, mahue mai ki au
Kotahi mano, E rima rau, rima tekau, tekau maa rua, ko ahau kei roto
Ko te Atua tooku piringa, ka puta ka ora

This proclamation by Kiingi Tawhiao was adopted by Te Wharekura o Rakaumanga as its Mission Statement which advocates self deliverance through self endeavour and perseverance. Our Mission Statement also takes into consideration Tainui’s role as kaitiaki of the Kiingitanga and Tainui’s commitment to people as their major resource.

Maramataka : Ngaa Kaupapa o te Wahanga Tuarua

Term 2 Begins : Monday 3rd of May

Week 2 - Internships begin for Pae 7 (Year 13)

Week 3 - Science Roadshow Haerenga : Te Whaanau o Maungarongo (Year 9 & 10)
                Waikato University Open Day Visit : Pae 7

Week 6 - SCHOOL CLOSED MONDAY 7TH OF JUNE
                Ngaa Keemuu Hootoke moo ngaa Kura Kaupapa Maaori : Kura Teina
                Ngaa Manu Koorero o te Kura Tuakana

Week 7 - Te Raa Manu Koorero oo Te Kura Teina

Week 8 - Ngaa Matapaki : Student Led Conferencing, Kura Teina
                   Thursday 24th of June (School finishes at 12.40pm)

Week 10 - Ngaa Whakataetae-aa-rohe Manu Koorero mo ngaa Kura Tuarua o Tainui Waka
               

NGAA POUARAHI

John Rangiteremauri Heremia (Tumuaki)
Kuini Brooks (Pouarahi Kura Tuakana)
Kirimaaku Kihi (Pouarahi)
Papuwai Pene-Gestro (Pouarahi Kura Teina)
Judi Muru (Executive Assistant)
Beau Pohatu (Special Projects)
Hau Wilson (Property Manager)

KAIMAHI

Administration
Jodie Maipi (Receptionist)
Paare Pohatu (School Bursar)
John Devonshire (He Oranga Poutama)
Justeena Leef (School Nurse)
Mike Wilson (Attendance Officer)


Property
Jo Ann Kenny
Heeni Kereopa
Kahukura Wilson
Peggy Wilson
Stella Wilson
Ngarimu Maipi
Phil Ward

 

This product has been added to your cart

CHECKOUT